Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'report'@'localhost' (using password: YES) in /home/moito/public_html/reportbg/ado/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 358
Report.bg - Секторни доклади, фирмени доклади, бази данни, пазарни проувания...
   
Услуги

Фирма Рипорт БГ АД предоставя следните информационни услуги:
Можете да направите своята заявка за информационни услуги като попълните бланката: Заявка за информационни услуги

+ Секторни доклади
Предоставят информация за внос и износ на различни стоки, материали, суровини и готови продукти, съгласно митническата тарифа. Данните за внос и износ мотат да обхванат периода от 2000 г. до 2007 г. (пълна година) и към днешна дата за 2008 г./полугодие/. Информацията, включена в секторните доклади, може да бъде представена аналитично, графично и таблично на български или английски език.

+ Фирмени доклади
Предоставят детайлна информация за икономическите субекти, регистрирани на територията на Република България. Те включват пълни контактни данни, управление и свързани лица, акционерна структура и свързани фирми, финансови данни, пазарни позиции и основни конкуренти, кредитни оценки, SWOT-анализ, официални и неофициални публикации. Информацията, включена във фирмените доклади, е представена графично и таблично на български или английски език.

+ Специализирани бази данни за директен маркетинг
Тя е полезен инструмент за откриване на нови клиенти и разширяване на пазарните позиции. Базите данни с контакти на фирми са много удобни при продажба или промоция на луксозни стоки и услуги. База данни съдържа финансова и контактна информация за всички компании, регистрирани в България, класирани според зададен от Вас критерий. Финансовите данни са актуални към 31/12/2007 г., а контактните данни – към датата на предаване на базата данни.

+ Електронни информационни бюлетини
Те са съвременно и бързо средство за разпространяване на информация и новини сред неограничен брой потребители. Компанията предлага на своите клиенти изготвянето на интерактивни рекламни инструменти, както и създаването на обществени и корпоративни регистри, работещи в интернет среда и достъпни по всяко време и от всяко място.

+ Макро- и микроикономически пазарни проучвания
Те са съвременно и бързо средство за разпространяване на информация и новини сред неограничен брой потребители. Компанията предлага на своите клиенти изготвянето на интерактивни рекламни инструменти, както и създаването на обществени и корпоративни регистри, работещи в интернет среда и достъпни по всяко време и от всяко място.

+ Интернет Бази Данни
Онлайн базата данни съдържа информация за всички икономически субекти,
регистрирани по Булстат на територията на Р България. Тя предоставя следната информация:
1. Фирмени контакти(безплатни за абонати)
2. Фирмени новини(безплатни за абонати)
3. Селектиране по зададен критерии:
(бранш, регион, град, ДМА, персонал, приходи от дейността)
(безплатни за абонати)
4. Управители на една фирма (свързани лица)
5. Собственици на една фирма (свързани лица)
6. Баланси и ОПР на една фирма:
(за всичките налични години)
7. Физически лица (един брой)
Онлайн базата данни може да бъде ползвана чрез сключване на договор за ежемесечно ползване на системата чрез пълен достъп на клиента.
 
© | | |