Начало За нас Новини Услуги Фирми Европейски проекти и програми Рекламодатели Контакти  
Дефицитът в бюджета в края на март е 874 млн. лв.

Бюджетният дефицит към края на март възлиза на 874 млн. лв., съобщи Министерствотона финансите. В националния бюджет той е 624.9 млн. лв., а по европейските средства - 249.1 млн. лв. 

Спрямо края на първото тримесечие на 2013 г. дефицитът е със 76.2 млн. лв. по-голям, заради  по-големите плащания по европрограми и увеличението на пенсиите от 1 април, се посочва в съобщението.

Приходите са в размер на 6.575 млрд. лв., или 21,2 % от годишния разчет при постигнати 20.3% година по-рано.  Освен това те са с 417.1 млн. лв. повече, отколкото към същата дата през 2013 г.  

Приходите от данъци са 5.199 млрд. лв. или 21.4% от годишния план. От преки данъци в бюджета са влезли малко над 1 млрд. лв. или 24.9% от планираното. Постъпленията от други данъци също се доближават до една четвърт от годишния план, а стойността им е 217.9 млн. лв. 

Изпълнението на приходите от социални и здравни осигуровки за тримесечието възлиза на 22.2% от планираното за годината на стойност 1.396 млрд. лв.  

По-слабо е изпълнението при косвените данъци - 19.6% от предвиденото за годината или 2.5 млрд. лв. 
От ДДС в бюджета са влезли 1.617 млрд. лв. - 19. 5% от разчета, от акцизи – 855.1 млн. лв., или 19.5%. Над плана е събираемостта на митата - 35. 0 млн. лв., или 25.7%.

Разходите по консолидираната фискална програма, в които влиза и вноската на България в бюджета на ЕС, са за 7.449 млрд лв.,което е 22,9 % от годишния разчет. Увеличението със 7.1% спрямо година по-рано се дължи на вдигането на пенсиите и ускореното усвояване на еврофондовете, разяснява финансовото министерство.

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2014 г. е 5.9 млрд. лв., от които  5.1 млрд. лв. са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.


Фирми свързани със статията:
Отрасъл: Други
Източник: Дневник

 
 
© Рипорт.БГ АД | София 1756, ж.к. Младост 4, ул. Рачо Петков Казанджията 8, АДОРА Бизнес Център, ет.6 | info@report.bg | 02/975 34 71, 971 89 32 ф. 02/971 80 91